0

Klachten longontsteking

55 Een persoon in Spanje van wie op 29 april bekend werd gemaakt dat hij het virus heeft opgelopen, wordt echter door veel bronnen genoemd als eerste door griep getroffen persoon die niet naar Mexico is geweest. 56 de griepvariant is op ook aangetroffen bij maag een kudde varkens in de provincie alberta, volgens de canadian food Inspection Agency. 57 de dieren waren besmet door een medewerker van de boerderij, die de maand tevoren in Mexico was. Dit voorval is voor zover bekend de eerste keer zijn dat de ziekte van mens op dier wordt overgedragen. Op kondigde de wereldgezondheidsorganisatie " Fase 6 " af, wat de hoogste fase. Dit betekent dat het virus zich over meerdere continenten verspreid heeft. Verspreiding in Europa bewerken Op 27 april maakte het Spaanse ministerie van volksgezondheid bekend dat een 23-jarige man uit Almansa varkensgriep heeft opgelopen. De man was op 22 april teruggekeerd uit Mexico en op 25 april in quarantaine geplaatst. Dit was het eerste bevestigde geval van varkensgriep in Europa. 58 Op dezelfde dag werden door de Schotse minister van volksgezondheid Nicola Sturgeon twee gevallen van Mexicaanse griep in Schotland bevestigd. 59 Op werd bekendgemaakt dat er in Schotland de eerste europese dode is gevallen ten gevolge van de Influenza a (H1N1).

klachten longontsteking

6 stappen om je snor perfect te trimmen

President Calderón riep de mexicanen op 29 april op van 1 april tot 5 mei zo veel mogelijk binnen te blijven en schortte voor die periode alle niet-essentiële overheidsdiensten. Transportfaciliteiten, waaronder vliegvelden, havens en busstations, bleven wel open. 53 Vanaf 7 mei kwam het openbare leven langzaam weer op gang, maar de autoriteiten hebben aangekondigd nog niet alle maatregelen op te schorten en waakzaam te blijven. Het Mexicaans planbureau schat dat de epidemie een teruggang van een half procent van Mexico's bruto nationaal product zal betekenen. Het Internationaal Monetair Fonds heeft Mexico een noodlening van 25 miljoen dollar toegekend. Op creme 25 mei maakte de deelstaat Veracruz bekend een standbeeld te willen oprichten voor ' patiënt nul de 4-jarige Edgar Hernández, die als het eerste slachtoffer van het virus wordt gezien. De hoop is dat het beeld het toerisme zal stimuleren. 54 Verder verloop van de uitbraak bewerken Op 25 april werd het virus voor het eerst vastgesteld bij een persoon die niet naar Mexico was gereisd. Het ging sporten om een getrouwde vrouw uit Kansas, wier man wel naar Mexico was geweest. De twee werden niet opgenomen in het ziekenhuis, hun toestand werd omschreven als mild.

klachten longontsteking

eerste slachtoffer van de griep buiten Mexico. 50 Later werd duidelijk dat de overleden peuter uit Mexico afkomstig was. De ouders waren juist naar de verenigde Staten gekomen voor de behandeling van het virus. 51 maatregelen en gevolgen in Mexico bewerken een Mexicaanse militair deelt mondkapjes uit Op besloten de overheden van Mexico-Stad en de staat Mexico tot het sluiten van scholen, musea, bibliotheken, theaters en andere openbare gebouwen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Een dag later werd bekend dat de scholen in Mexico-Stad en de staten Mexico en San luis Potosí in ieder geval tot 6 mei gesloten zouden blijven. 52 Op 25 april riep president Felipe calderón de noodtoestand uit. De inwoners van de hoofdstad werd aanbevolen elk lichamelijk contact, zoals handen schudden en zoenen, te vermijden, mondkapjes te dragen en niet in grote groepen samen te komen. In vliegvelden en busterminals in het hele land werden passagiers gecontroleerd op het griepvirus, niet-urgente rechtszaken en missen van de katholieke kerk werden opgeschort, voetbalwedstrijden werden zonder publiek gespeeld en restaurants mochten uitsluitend nog meeneemmaaltijden verzorgen. Op 27 april besloot de mexicaanse minister van onderwijs dat de scholen in het hele land tot 6 mei gesloten zullen blijven. Burgemeester van Mexico-Stad Marcelo Ebrard verklaarde indien het aantal nieuwe besmettingen niet afneemt desnoods het hele openbaar vervoersysteem van de stad stil te zullen leggen.

Symptomen van een longontsteking

Stop de Vrijheid - startup starten - tweakblogs

45 Het jongetje overleefde de besmetting maar twee baby's uit hetzelfde dorp overleden. 46 de eerste smeersysteem dodelijke afloop van detoxen een besmettingsgeval vond plaats op 13 april bij een 39-jarige vrouw uit de mexicaanse stad Oaxaca. 47 dokters vermoedden aanvankelijk longontsteking versterkt door diabetes. Uit een Canadese test is later gebleken dat zij de nieuwe griepvariant had. Zij werkte als census -onderzoekster voor de belastingen en is daarom bij veel mensen van deur tot deur langs geweest. 48 de uitbraak van het virus werd voor het eerst ontdekt in Mexico-Stad vanaf 18 maart. De mexicaanse autoriteiten namen in eerste instantie aan dat het ging om een 'normale' griep. Op 21 april ontdekten de Amerikaanse centers for Disease control and Prevention (CDC) dat het ging om een nieuwe vorm van varkensgriep, toen twee kinderen in de Amerikaanse staat Californië het virus opliepen. 49 In maart en april 2009 werd een groot aantal waarschijnlijke besmettingsgevallen gevonden in Mexico en het zuidwesten van de verenigde Staten. In het weekend van 25 april werd bekend dat het virus zich heeft verspreid naar andere landen, waaronder Canada en nieuw-zeeland. Op 27 april bleek dat ook het eerste geval van verspreiding in Europa was vastgesteld, in Spanje.

Behandeling bewerken de cdc melden dat het virus resistent is tegen Amantadine en Rimantadine, maar wel behandeld kan worden met Oseltamivir en Zanamivir (handelsnamen Tamiflu en Relenza). 38 Op meldde de bbc dat in Denemarken de eerste resistentie van het virus tegen Oseltamivir geconstateerd. 39 Ieder jaar zorgt griep voor ongeveer 3 tot 5 miljoen ernstig zieken en een kwart tot een half miljoen doden. 17 naast deze jaarlijkse griep epidemieën, heeft het influenzavirus a een aantal grote griep pandemieën veroorzaakt, waaronder drie in de twintigste eeuw: de Spaanse griep in, de aziatische griep in 1957 en de hongkonggriep. In deze gevallen ging het telkens om een vorm van het influenzavirus a, dat door antigene shift zodanig was gemuteerd, dat mensen niet voldoende immuniteit hadden voor het virus. 44 de pandemieën verschilden echter wel in omvang, viruseigenschappen en sterftegraad. Nevenstaande tabel geeft een overzicht van de drie grieppandemieën van de twintigste eeuw, met hun eigenschappen en gevolgen. Naast deze pandemieën zijn er vaker dreigingen voorgekomen voor een uitbraak, zoals in de verenigde Staten in 1976, en de russische griep in 1977, waarbij het in beide gevallen ging om varianten van H1N1. Recenter zijn de uitbraken van sars en vogelpest -variant H5N1, die er mede voor hebben gezorgd dat overheden en organisaties betere voorzorgsmaatregelen hebben getroffen en alerter zijn geworden op uitbraken. Uitbraak en verspreiding bewerken de precieze herkomst van het nieuwe virus is onbekend. De eerste beschreven besmetting was van een vierjarige jongen uit la gloria in de omgeving van Perote in de mexicaanse staat Veracruz.

In geval van andere aanwezige aandoeningen kunnen die zich ernstiger ontwikkelen. Dat heeft echter weinig of geen invloed op de duur van de griep. Een patiënt is besmettelijk (in staat de ziekte over te dragen) zolang hij de symptomen van de griep heeft. In de periode na besmetting, maar voor het optreden van symptomen is de patiënt niet besmettelijk. Doorgaans duurt de besmettelijkheid vijf tot zes dagen, maximaal zeven dagen na de eerste symptomen. Preventie en behandeling bewerken hygiëne is een belangrijk onderdeel van de preventie tegen de mexicaanse griep Preventie bewerken de besmetting met griep, en dus ook deze griep, gebeurt hoofdzakelijk door met virus besmet slijm; door druppeltjes in de lucht van een hoestende of niezende patiënt. Beschermingsmaatregelen zijn bijvoorbeeld het regelmatig handenwassen, het huis schoon houden en zorgen voor een goede ventilatie. 36 Het virus leeft in een droge warme omgeving veel korter dan in een vochtige, koele omgeving. Om de kans te verkleinen dat men een ander besmet, is het aan te bevelen om bij het niezen en hoesten een wegwerpzakdoek te gebruiken, of nadien direct de handen te wassen. 37 Het dragen van een mondmasker biedt enige bescherming tegen druppelinfectie en verhindert dat men met besmette handen aan neus of mond komt.

Mexicaanse griep - wikipedia

31 hoewel niet veelvoorkomend, zijn er wel gevallen bekend van besmette varkens. De besmetting bleek hier echter van mens op varken, en niet van varken op mens te zijn geschied. Zo bleek begin mei dat een Nederlandse 32 varkensboer in Canada een groot aantal varkens op zijn boerderij had besmet. 33 Het virus komt bij praten, hoesten of niezen van een patiënt in de lucht. 34 zo komt het in de luchtwegen van een volgende patiënt. Ook kan het door lichamelijk contact (handenschudden, zoenen) worden overgebracht, waarbij het virus uiteindelijk in de luchtwegen belandt. Ongeveer 1 tot 7 dagen na de besmetting treden kaartjes de eerste symptomen. De meeste symptomen zijn gelijk aan die van normale griep : koorts, loopneus, spierpijn, keelpijn en hoest. De symptomen diarree en braken zijn bij Influenza a (H1N1) heviger dan bij gewone griep. 35 na het optreden van de eerste symptomen duurt de ziekte meestal ongeveer zes dagen. klachten longontsteking

Dit vergroot mogelijk de kans op een longontsteking. 19 Onder de patiënten zijn ook veel jongvolwassenen. 20 Het grootste verschil met een normaal griepseizoen is dat 62 tot 85 procent van gezond de slachtoffers van de mexicaanse griep jonger dan 65 jaar was. 21 Er zijn vermoedens dat deze mensen gevoeliger zijn om deze ziekte te krijgen, wat juist bij hen een cytokinestorm tot gevolg kan hebben. 22 Regelmatig wordt in valkenburg de media verwezen naar de Spaanse griep, een pandemie die zich afspeelde in 1918 en 1919, en waarbij tientallen miljoenen mensen stierven, van wie er veel nog jong waren. 23 Relatie met varkens en varkensvlees bewerken dit virustype wordt, anders dan de benaming 'varkensgriep' suggereert, niet in de eerste plaats aangetroffen bij varkens. Waarschijnlijk wordt het virus niet door het eten van vlees overgedragen. 24 Bij verhitting boven 70 C/160 F wordt het virus sowieso vernietigd. 25 Desondanks besloten diverse landen na de uitbraak de grenzen gedeeltelijk of helemaal te sluiten voor varkensvlees. In een dierentuin in de Iraakse hoofdstad Bagdad werden drie wilde zwijnen geslacht. 29 de overheid van Egypte besloot alle 250.000 varkens te ruimen. 30 deze ruimingen, en ook andere acties tegen varkens en varkensvlees, die veelal plaatsvinden en vonden in Islamitische landen, leidden tot beschuldigingen van discriminatie vanuit de Islamitische overheid tegenover de christelijke boeren.

Liesbeth Ellinger Homeopathisch dierenarts - dogs and

Op werden 1370 doden gemeld en meer dan.000 mensen raakten besmet. Bij de griepepidemie die in januari 2016 in Nederland heerste, was er voornamelijk sprake van het H1N1-virus. 15 de term Mexicaanse griep wordt tegenwoordig (anno 2017) nog zelden gebruikt. Men gebruikt doorgaans de term Influenza a/H1N1 voor het virus. Ook wordt deze griep als gewone griep behandeld. Inhoud Viruseigenschappen bewerken symptomen van Influenza a (H1N1) bij mensen Genetische samenstelling van het griepvirus 16 HA: Hemagglutinine type 1 (H1) NA: neuraminidase type 1 (N1) PA: vogel-, noord-Amerika pb1: menselijk, aanwezig in een H3N2 -virus uit 1993. PB2: vogel-, noord-Amerika np: varkens-, noord-Amerika m: varkens-, eurazië ns: varkens-, noord-Amerika genetica en symptomen bewerken deze nieuwe virusstam is een reassortment van een aantal stammen van het H1N1 - griepvirus, waaronder humane griep, vogelgriep en varkensgriep. Wereldwijd overlijden er jaarlijks tussen de 250.000 en 500.000 mensen aan griep. 17 de slachtoffers zijn doorgaans ouderen, zeer jonge kinderen en mensen met een zwakke gezondheid. Dit is bij deze griep niet anders. 18 Het virus is niet gevaarlijker dan andere griepvirussen, maar kan echter dieper in de luchtwegen doordringen.

klachten longontsteking

Overlijden aan symptomen alleen Mexicaanse griep is zeldzaam. In veel gevallen verloopt de infectie vrij mild en veel patiënten melden zich daarom niet. Er zijn in totaal 17483 wereldwijd bevestigde sterfgevallen geweest in 2009. 10, in Nederland waren dit. 11, bij de 'gewone' nederlandse seizoensgriep ligt dit tussen de 212 de wereldgezondheidsorganisatie was bezorgd, omdat bij eerdere pandemieën is gebleken dat de agressiviteit van griepvirussen kan veranderen. 13 Dit is bij de mexicaanse griep niet gebeurd. Vanaf 11 augustus 2010 werd Mexicaanse griep niet langer een pandemie genoemd. In 2010 stak het virus opnieuw de kop. Eind december waren er in het Verenigd Koninkrijk reeds 39 mensen groeien overleden aan de mexicaanse griep en lagen er in Engeland 738 mensen met het virus op de afdeling intensieve zorg. 14 In 2015 stak het virus de kop op in India.

Over Daniël Thuis in Klank daniël Hamburger

Metroreizigers in, mexico-Stad met mondkapjes om zichzelf te beschermen. De, mexicaanse griep, officieel nieuwe influenza a (H1N1), 2 3 4 5 en tomatensoep aanvankelijk ook wel varkensgriep 6 is een griepvirus aangetekende dat in 2009 een pandemie veroorzaakte. Het virus behoort tot een nieuwe stam van het, h1N1 - varkensgriepvirus en had zijn oorsprong in, mexico in maart 2009. Het virus manifesteerde zich voor het eerst. Mexico en breidde zich in april uit naar. Verenigde Staten en al snel ook naar andere landen. Op 11 juni verklaarde. Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het uitbreken van de Influenza a (H1N1) een pandemie. 7, op 16 juli meldde de who dat het aantal Mexicaansegriepgevallen inmiddels niet meer te tellen was. 8, volgens cijfers van het, amerikaans Centrum voor ziektecontrole en Preventie (CDC) waren er op 28 augustus 2009 209.438 besmettingen en ten minste.185 doden als gevolg van het virus vastgesteld. Bij sterfgevallen is vaak sprake van een combinatie met én of meerdere andere aandoeningen waardoor de patiënt reeds een sterk verminderde gezondheid heeft.

Klachten longontsteking
Rated 4/5 based on 758 reviews
SHARE

klachten longontsteking Ihijina, Sun, May, 06, 2018

We spreken van een longontsteking als de longblaasjes en het weefsel ontstoken zijn. Een bacteriële infectie of een virus zijn meestal de oorzaken van deze ziekte. Een ontsteking kan in én long plaatsvinden, maar ook in beide longen. We spreken dan van een dubbele longontsteking.

klachten longontsteking Cykaducu, Sun, May, 06, 2018

Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts. Deze website is informatief en geen vervanging van medisch advies van een professional. Wat is een longontsteking?

klachten longontsteking Disydaze, Sun, May, 06, 2018

Heeft u of iemand in uw omgeving onlangs de diagnose longontsteking gekregen? Dan zit u waarschijnlijk vol vragen over deze vervelende ziekte. In Nederland lijden jaarlijks 170000 mensen aan longontsteking, waaraan helaas ook nog altijd enkele duizenden mensen komen te overlijden. Gelukkig is de ziekte in de meeste gevallen goed te behandelen. Heeft u het vermoeden dat u of iemand in uw omgeving te maken heeft met een ontsteking van de longen?

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: