0

Menselijke energie

Wie een licht heeft, moet het niet onder een korenmaat zetten! Nawoord ontleend puisten aan het gje-boek van de religieuze schrijver jakob Lorber.

menselijke energie

Diagnose stellen middels energie

Elk levend wezen bezit een levensuitstraling. Zo ook elke programma boom en elke plant naar zijn eigen aard en eveneens elk dier. Zonder dergelijke levensuitstraling kan er geen aarde, geen steen of ander mineraal, geen enkel gewas en geen dier bestaan. Het vertoeven in een eikenbos zal een heel ander gevoel geven, dan in een bos van cederbomen. Of het zitten op een kalkrots wekt weer een heel ander gevoel op dan op granietgesteente. In een wijngaard is het anders vertoeven, dan in een tuin met vijgenbomen. Ook het benaderen van verschillende dieren en nog meer het ontmoeten van mensen, wekt veranderlijke gevoelens. Een gevoelig mens zonder neemt al op afstand waar of hem een goed of een slecht mens nadert. Dat voelen dieren ook en meestal nog scherper dan de materieel ingestelde mens. Bij een mens wiens ziel vervult is door de goddelijke geest, wordt de levensuitstraling steeds krachtiger en reikt tot op verre afstand. Hij kan dan zelfs wilde dieren naderen en hen met zijn uitstraling doordringen, waardoor zij zachtaardiger worden en hem niets doen.

menselijke energie

men een prettiger gevoel krijgen, dan kan zijn energiepeil in kaart gebracht worden, ondersteund door goede adviezen. Op oude schilderijen worden soms mensen afgebeeld met een licht- of stralenkrans. Wanneer deze het hele lichaam omsluit wordt het aureool genoemd, dat is afgeleid van aura en betekent eigenlijk zacht bewogen lucht of ook wel een fijne damp of waas. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de uitstraling van de ziel en die van de geest. Niet alleen de mens heeft een aura, ook stenen, planten, dieren en zelfs hemellichamen bezitten een uitstralende lichtsfeer. Gewoonlijk is de aura niet zichtbaar. Aan de kleur ervan kan waargenomen worden of men in harmonie leeft of met de kracht van disharmonie. Hieruit kan men dus aflezen hoe de gemoedsstemming of een bepaalde karakteraanleg of ook wel gezondheidstoestand is van een bepaald persoon.

Huesa academie van, menselijke, universele, energie

Menselijke vuurbeheersing - wikipedia

Sciascia paste in het begin van de vorige diarree eeuw de licht- en kleurentherapie veelvuldig toe. Hij deed er kuren mee om er jong uit te zien. Ooggetuigen berichtten in zijn hardloop tijd, dat hij op zeventigjarige leeftijd er nog uitzag als een jongeman van dertig met een glad en rimpelvrij gezicht. Ook de duitse fysicus,. Fritz Albert Popp heeft aangetoond, dat alle cellen van levend organisme (lichaamscellen) licht uitstralen, de zogenaamde lichtquanten (biofotonen). Stralend licht stelt een regulerend krachtveld voor. Het beïnvloedt de biochemische ontwikkeling van mensen, dieren en planten, het onderzoek heeft laten zien, dat onze cellen niet alleen licht en kleuren uitstralen, maar die ook tegelijk kunnen opnemen. Zulke kleuren zijn per individueel wezen verschillend en vertellen veel over de innerlijke en uiterlijke gesteldheid van de mens. Ieder mens is een stralend wezen. Hij straalt net als de zon ook licht uit, alleen in niet vergelijkbare vorm. Dit kan men vaak waarnemen aan zijn ogen als deze beginnen te schitteren en aan zijn hele wezen. Hij schittert alleen bij een goede gezondheid.

menselijke energie

De wetenschap over de menselijke aura nawoord Dat ieder mens straalt en licht afgeeft, was al lang bekend. De mens wordt omgeven door een energieveld, dat fonkelt als een ster. De accu van ieder mens kan verschillend zijn en deze is meetbaar en zelfs aantoonbaar. Dit wordt door de wetenschap omschreven als auraveld. Professor Finsen ontving in 1903 de nobelprijs over licht en kleuren. Hij legde vooral het accent op de aura, die in zijn tijd nog niet meetbaar was. Hij benadrukte ook, dat het in de toekomst mogelijk is om het menselijk auraveld te meten. Vele oude culturen wisten van de helende werking van licht en kleuren (zie ook bij therapie: Eichotherm (lichtkleurentherapie). De grootmeesters Phytagoras, paracelcus, goethe en Steiner hebben de werking van de kleuren en licht al grondig onderzocht. De siciliaanse arts.

Menselijke engelen op aarde - spirit

Inzicht in emotionele functies van organen is uitermate belangrijk. Het openstellen van alle intuïtieve kanalen en uw eigen creativiteit spelen daarbij een grote rol. In duitsland wordt er op dit moment een biopulsor gebruikt op een aantal universiteiten (de universiteit van Stuttgart en heidelberg naast reguliere biofeedback-systemen in een wetenschappelijk onderzoek. Dat het menselijk stralingsveld dus continue wisselt, is duidelijk, omdat deze stroomt en vloeit. Alles in de mens leeft, trilt of vibreert mee, ook het denken, gevoel en de emotie. Ze verschijnen in persoonlijke kleuren. De levende vibraties geven een compleet energiebeeld. Het menselijke stralingsveld kan zichtbaar gemaakt worden en zeer precies gemeten, geanalyseerd en gediagnosticeerd notariskosten worden. Men kan zien, hoe bijvoorbeeld ook de klieren functioneren. Ze worden uitgebeeld als een draaiende schijf en zichtbaar wordt gemaakt hoever deze nog openstaan. Er bestaan zeven denkbeeldige cirkels die betrekking hebben op onze zeven hoofdklieren. menselijke energie

Deze etherische zenuwkanaaltjes openen zich in ieder reflexzonegebied. Dit is ook de reden waarom het menselijk lichaam gemeten kan worden. De werkmethode is voor deze nieuwe eeuw zeer passend, want we kunnen er een fantastische diagnose mee stellen en een verdere behandelingsmethode hanteren. Ook collega's die ermee werken, vinden dat -over het algemeen- patiënten sneller inzicht krijgen in de emotionele achtergrond van hun problematiek. Het programma dat hiervoor is ingezet, is eveneens goed te gebruiken bij coaching en counseling respectievelijk managementtrainingen. Het speciale programma is slim opgebouwd: Een computerscherm met daarop links de guldensnede figuur in een auraveld met rondom pulserende kleuren en rechts op het scherm ziet u een grafiek met vierenveertig fysieke functies. Per functie pijn is er een cursor die het energieniveau aangeeft en tegelijkertijd worden zowel de linker als de rechter hersenhelft aangesproken. Een unieke methode, waarbij hetzelfde ook geldt voor het beeld van de chakra's met links op het scherm de figuur leonardo da vinci figuur afgebeeld en zeven in kleuren ronddraaiende chakra's. (hier niet uitgebeeld) Rechts op het scherm (hier niet uitgebeeld) zien we de percentages die laten zien hoe ver de chakra's openstaan. Als de gezondheidsproblemen van puur fysieke aard zijn, dan kan men uit het energieveld zeker de emotionele achtergronden van het probleem achterhalen.

Kan een moderne samenleving

Het doel van de diagnose en stofwisseling de behandeling is om al de energiekanalen (meridianen) weer in balans te krijgen. Bij het doormeten krijgt men dus alle informatie over de biologische en energetische toestand van elk orgaan. Er is dus direct zichtbaar wat er gebeurt bij een behandeling en er is meteen controle of de behandeling echt werkt. Het motiveert extra wanneer veranderingen zichtbaar worden. Tot nu zijn de resultaten opzienbarend in de praktijk. Behandelde personen krijgen hierdoor snel inzicht in hun eigen belevingspatronen, omdat het niet alleen meer voelbaar is, maar ook zichtbaar wordt gemaakt. Indien men met sommige klachten of ziektes worstelt, wat ook in de doormeting heel precies wordt weergegeven, worden verdere metingen aanbevolen, zodat de zieke op de juiste wijze weer bestuurd kan worden. Men wordt zich over de totale informatie van zijn biologische en energetische toestand van elk orgaan bewust. Het menselijke stralingsveld, dat door sommigen (helderzienden) kan worden waargenomen, is een grote krachtbron. In elk lichaamsvezel ligt bewustzijn en informatie opgeslagen. Er is altijd een weerspiegeling (resonantie) met de onderlinge organen en meridianen.

menselijke energie

Het idee hierachter is, dat personen met kwalen meer inzicht krijgen in zichzelf als zij hun eigen energiepatroon in kleur zien bewegen en ook zien veranderen na een behandeling of door toegepaste visualisaties. Deze methode kan als specifieke parameter gebruikt worden. Met de juiste medische of therapeutische achtergrond is het een prachtig en uniek hulpmiddel om personen met kwalen te laten zien hoe het met hun eigen energiehuishouding is gesteld. Ook is het mogelijk om genezende en balancerende middelen aan te brengen. Zo kunt u meteen zien wat de werking is van een bepaalde (homeopathische of spagyrische) stof op het energiebeeld van de behandelde persoon. Opgedane ervaringen Uw linkerhand wordt op én van sensoren gelegd (er zijn drie mogelijkheden) en u wordt bijvoorbeeld fruit gevraagd om een bepaalde visualisatie (voorstelling) te doen. Daarbij krijgt u dan meteen inzicht, hoe realisatie van uw voorstelling effect heeft op het totale energieveld. Kortom, bijna een 'wonderapparaat dat echt het onzichtbare (van uw psyche en lichaam) weer zichtbaar maakt. Het kan bijvoorbeeld ingezet worden voor de analyse van energievelden op organen, voor het testen van medicamenten, voor bewustwording en gedachtecontrole, voor het ontstressen en zo voor heel veel dingen meer. Voor elk orgaan geldt een specifieke bestralingskleur.

Menselijke hersenen - wikipedia

Energiemeting van organen, u wordt gemeten met een bijzonder apparaat (Biopulsor of, aurastar dat verbonden is met de computer en ontwikkeld is door een. Indische, ayurvedische arts en een duitse heilpraktikerin. Dit diagnostische instrument heeft zulke ongelooflijke mogelijkheden, dat we het de moeite waard vinden hierover iets te pu bliceren. De software is met een handsensor verbonden en maakt op het computerscherm niet alleen een complete fysieke organenaura zichtbaar, maar meet tevens 44 vitale lichamelijke functies. In een grafiek wordt aangegeven of er een teveel of een tekort aan energie, en of er balans is in uw lichaam. Dus of er een overdosis of juist een tekort. Daarnaast laat het computerprogramma zien (zichtbaar op het scherm in hoeverre de zeven hoofdchakra's openstaan. Het medische programma is zodanig ontwikkeld dat men afvallen het kan beschouwen als een holistisch systeem. Na doorgemeten te zijn, kan bijvoorbeeld de behandelde persoon met de ontbrekende kleuren bestraald en gemasseerd worden, naast vanzelfsprekend enkele energetische middelen en bewustwordingsprocessen (feedback). Ook gezonde mensen kunnen vanzelfsprekend doorgemeten worden en met de ontbrekende kleuren nabehandeld worden aan de reflexpunten met kleurrijk licht aan hun handen. Bij een nameting laat zich in vele gevallen een directe verandering en verbetering zien.

Menselijke energie
Rated 4/5 based on 852 reviews
SHARE

menselijke energie Esymiqy, Fri, May, 18, 2018

'En dan heb ik echt mijn rustmomentje nodig. #5 Eet de verboden producten Wanneer je cholesterol te hoog is, zal je van je diëtiste verzadigd vet moeten mijden. #5 Cable crunch Nog een andere variant van de crunch is de cable crunch. 'In welke mate zijn de beschikbare it-tools voldoende om te werken binnen een flexwerk-omgeving?' was asked by a user of Poll everywhere to a live audience who responded via text messaging or the web.

menselijke energie Uxytoxe, Fri, May, 18, 2018

'Alo posta, javi jel' to Crna gora, bar sada cu vi da objasnim u cemu je stvar Odje je beograd zove boro, djokov sin u narodu poznat kao zenski dusmanin. 'In het jaar 1817 ging ik te Groningen logeren, ontmoette toen meermalen mijnen besten. 'Intussen is dan de nieuwe garnizoenscommandant, luitenant-kolonel Grootegast bij het plaatsbureau aangekomen, en treedt zijn bureau binnen, hangt zijn kepi aan een spijker in de biliken wand op, en neemt op zijn gemak op de draaibare bureaustoel, achter zijn schrijftafel plaats.'.1. #4: makreel makreel is een andere vet vissoort die rijk is aan vitamine d en omega. #3 de superfood onder de drankjes.

menselijke energie Nuhusy, Fri, May, 18, 2018

'bij mijn werkbezoeken is me opgevallen dat er hard en met veel inzet en compassie wordt gewerkt, maar dat de resultaten toch. 'In een gezonde, evenwichtige voeding lijkt thee een geschikte drank te zijn met weinig energie meent Mullie. 'Praktisch' of 'practisch' of 'prakties ik zal er niemand om straffen.

menselijke energie Amowabet, Fri, May, 18, 2018

#6 Eet meer vezelrijke voeding Eerder gaf ik twee dingen aan: verminder je suiker- en koolhydraat inname. 'Plaatselijke herinneringen' is een persoonlijk getinte geschiedschrijving van Dordrecht waarvoor met name uit eigen herinneringen wordt geput. #9: voorkomt spierpijn en draagt bij aan spierherstel door sporten meerdere onderzoeken suggereren dat het innemen van vitamine c-suppletie vór de training kan helpen om de spierpijn te verzachten en oxidatieve stress te verminderen ( bron, bron ). 'Theoretisch kan je alle kanten uit met antioxidanten, maar in de praktijk is het moeilijk om effecten aan te tonen.

menselijke energie Igoga, Fri, May, 18, 2018

#3: mensen denken alles te hebben geprobeerd. #1 Videos Downloader, google webmaster tools, sitemap Notification Received, sitemap Notification Received. 'Wij missen nooit een deadline, al betekent dat dat de arbeiders de hele nacht moeten doorwerken. #6: gaat oxidatieve schade tegen Vrije radicalen die oxidatieve schade veroorzaken dragen bij aan ziekten zoals kanker, beroerte en hart- en vaatziekten.

menselijke energie Lapanu, Fri, May, 18, 2018

#4: Papaja papaja is een tropische vrucht met veel voedingstoffen en antioxidanten (carotenoïden). '1454 is de monick elendig verbrand godlosse monick vervloek is hij verbrand in het eeuwige vuur'. 'ben ik gemiddeld?' is een site gemaakt door het cbs. 'Onweerstaanbaar gevoel ik mij aangetrokken door dit dagboek. #6: neusbloedingen Regelmatig last van een bloedneus?

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: