0

Bouw hersenen

De aanmaak van neurotransmitter verandert. Bepaalde stoffen een structuur hebben die lijkt op een neurotransmitter. Hechten daardoor op receptoren van postsynaptische membraan. Voorbeelden Alcohol waarnemingsvermogen en reactievermogen wordt aanzienlijk minder. Sensorische en motorische impulsgeleiding wordt geremd. Impulsoverdracht in bepaalde synapsen in de hersenen vermindert. Morfine verhindert de impulsoverdracht in bepaalde synapsen. Impulsen die in de hersenen pijngewaarwording veroorzaken kunnen niet ontstaan. Nicotine Stimuleert de impulsoverdracht in bepaalde synapsen. Er kan gewenning optreden.

harde

Grote hersenen, hersenen, menselijk lichaam

Relatieve refractaire periode Er kan wel menu prikkel ontstaan als de prikkel sterker is dan "normaal". Synaps ( Ipad ) Verbreed deel aan einde van uitloper van zenuwcel. Impulsoverdracht op andere zenuwcellen. Er kunnen maar in én richting impulsen doorgegeven worden. Tussen de twee zenuwcellen zit een synapsspleet Impuls - neurotransmitter uit synaps komt in de spleet terecht. Concentratie is afhankelijk van impulsfrequentie. Twee typen neurotransmitters Stimulerend (exciterend). Zorgen voor eten afname van het potentiaalverschil (depolarisatie). Zorgen voor toename van het potentiaalverschil. Op het membraan van de volgende zenuwcel (postsynaptische membraan) ontstaat een actiepotentiaal als: meer stimulerende dan remmende neurotransmitters vrijkomen uit de synapsen van verschillende neuronen die met de zenuwcel in verbinding staan. Invloed genotmiddelen en geneesmiddelen deze kunnen impulsoverdracht in synapsen beïnvloeden. De snelheid van afbraak van neurotransmitters in de synapsspleet beïnvloed wordt.

een actiepotentiaal. Actiepotentialen ontstaan dus steeds opnieuw. De meeste impulsen leiden niet tot bewustwording. Hersenen selecteren Alleen belangrijke verandering in omgeving leidt tot waarneming (en eventueel reactie). Impulsfrequentie neemt af als bepaalde prikkel lang aanhoudt. Repolarisatie - herstel van de rustpotentiaal - herstelfase na-ionen worden weer naar buiten en k-ionen weer naar binnen gepompt. Tijdens de herstelfase is celmembraan ongevoelig voor prikkels. Refractaire periode Absolute refractaire periode Er kan geen nieuwe impuls ontstaan, hoe sterk de prikkel ook.

alles over gezondheid binnen handbereik

Brengt k-ionen de cel. Het handhaven van de rustpotentiaal kost dus energie. Actiepotentiaal - impuls ( Ipad ) Plaatselijke omkering van het membraanpotentiaal. Ontstaat als prikkel onderkant sterk genoeg is - boven de prikkeldrempel. Zenuwcel heeft na ieder actiepotentiaal een korte herstelperiode nodig; kan dan niet geprikkeld worden. Sterkte is altijd gelijk - "alles of niets". Bij sterkere prikkel ontstaan meer actiepotentialen per tijdeenheid. De impulsfrequentie neemt toe. Ontstaan actiepotentiaal ( Ipad ) de doorlaatbaarheid van het membraan verandert onder invloed van geprikkelde zintuigcel. Stimulerende neurotransmitter ( Ipad ) in een synaps Kan ook "kunstmatig door mechanische prikkel, chemische prikkel, stroomstootjes. Na- ionen diffunderen de cel in - depolarisatie van het membraan. Het potentiaalverschil wordt minder.

Werking zenuwcel je moet: kunnen aangeven welke processen op cellulair en moleculair niveau ten grondslag liggen aan de omzetting van prikkels in actiepotentialen. Kunnen uitleggen hoe actiepotentialen ontstaan, hoe ze worden voortgeleid en hoe de voortgeleiding wordt beïnvloed, waarbij gebruik kan worden gemaakt van afbeeldingen van de bouw van neuronen, in het bijzonder: ontstaan in receptoren bij adequate prikkels boven een bepaalde drempelwaarde; voortgeleiding via neurotransmitters: inhiberend. Gebruik binas of biodata werking zenuwcel ( Ipad ) Rustpotentiaal Concentratie k -ionen in de cel is hoger dan buiten. Concentratie na- ionen buiten de cel is hoger dan binnen. In de cel relatief veel negatief geladen eiwitmoleculen en weinig Cl- ionen. Buiten de cel veel Cl-ionen en weinig negatief geladen eiwitmoleculen. E ffect Binnenkant is negatief en buitenkant positief geladen. Er is een potentiaalverschil. Situatie wordt gehandhaafd door de na/K-pomp. Enzymatische pomp Energie uit atp werkt actief na-ionen de cel uit.

Bouw (anatomie structuren, functie (fysiologie netvlies

Synapsen Contactplaats met andere zenuwcel. Motorische eindplaatjes Alleen bij motorische cellen. Impuls wordt overgedragen op spiercellen. Typen zenuwcellen Schakelcellen Komen (vrijwel alleen) in het centrale zenuwstelsel voor. Zowel cellichamen als uitlopers maakt contact met andere zenuwcellen. Er zijn: stimulerende schakelcellen met exciterende neurotransmitters. Remmende schakelcellen met inhiberende neurotransmitters. Sensorische zenuwcellen Cellichamen in een verdikking (spinaal ganglion) aan huis de rugkant van het ruggenmerg. Hierin lopen de impulsen van zintuig naar centraal zenuwstelsel (ruggenmerg of hersenen. Korte uitlopers: geven impulsen door aan schakelcellen of motorische zenuwcellen. Motorische zenuwcellen Cellichamen liggen in het centrale zenuwstelsel Eén lange uitloper hierin lopen de impulsen van centraal zenuwstelsel naar spieren (of klieren). Korte uitlopers: ontvangen impulsen van schakelcellen of sensorische zenuwcellen.

Schakelcellen geven impulsen van en naar de hersenen door. Autonoom zenuwstelsel Gebruik binas of biodata autonoom zenuwstelsel ( Ipad ) Bestaat uit : orthosympatisch deel en parasympatisch deel. Naar ieder orgaan (doelwitorgaan) gaat een orthosympatische zenuw én een parasympatische zenuw (dubbele innervatie) deze hebben een tegengestelde (antagonistische) werking. Autonome zenuwstelsel werkt samen met het endocriene stelsel (hormoonstelsel). Functie orthosympatisch zenuwstelsel Gebruik binas of biodata Stimuleert organen die met activiteit te maken hebben. Versnelling ademhaling Versnelling hartslag Verhoging dissimilatie (om crosstrainer energie vrij te maken) Remt (vertraagt) spijsvertering. Functie parasympatisch zenuwstelsel Gebruik binas of biodata Stimuleert spijsvertering. Remt (vertraagt) hartslag en ademhaling. Zenuwcellen bouw Gebruik binas of biodata zenuwcel ( Ipad ) bestaat uit: Cellichaam hierin zit de kern Uitlopers Met myelineschede. Lange uitlopers van zintuigen en naar spieren Zonder myelineschede langzamere impulsgeleiding. Contacten met andere zenuwcellen in centraal zenuwstelsel.

Hersenen, bouw en functie

Verbindingen tussen de verschillende onderdelen worden verzorgd door schakelcellen. Opwekken van impulsen. Bewustzijn, geheugen, wil, denken. Kleine hersenen coördinatie van spierbewegingen. Hersenstam Is voortzetting van ruggenmerg. Bevat centra van autonome zenuwstelsel. Aantal reflexen verloopt via hersenstam. Pupilreflex Ruggenmerg ( Ipad ) In wervelkolom. Bevat cellichamen van motorische zenuwcellen en schakelcellen (in grijze stof). Cellichamen van sensorische zenuwcellen zitten in verdikking aan de rugkant Reflexen (vanaf de hals) verlopen via ruggenmerg.

bouw hersenen

Betrokken zijn zintuigen en medicatie skeletspieren. Staat onder invloed van de wil. Centra liggen voornamelijk in grote hersenen. Autonoom zenuwstelsel, regelt vooral de werking van de inwendige organen. Staat niet onder invloed van de wil. Voor onbewuste functies, verantwoordelijk voor werking en coördinatie van inwendige organen. Hartslag spijsvertering Centra liggen in de hersenstam. Centraal zenuwstelsel bouw : Gebruik binas of biodata zenuwstelsel ( Ipad ) c entraal zenuwstelsel ( Ipad ) bestaat uit Grote hersenen bevatten Schakelcellen Cellichamen liggen in de schors (grijze stof aan de buitenkant). Uitlopers liggen in het merg (witte stof in het binnenste deel). Cellichamen van motorische en sensorische eten zenuwcellen Functie verwerking van waarnemingen. Impulsen uit zintuigen komen via uitlopers van sensorische zenuwen binnen in zintuigcentra (sensorische centra). Vanuit bewegingscentra (motorische centra) gaan impulsen via motorische zenuwcellen naar spieren.

de bouw van de hersenen

Samenvatting examenstof biologie vwo - vernieuwde tweede fase. Domein: E4, homeostase bij de mens -. Zenuwstelsel, centraal examen, je kunt uitleggen hoe zintuigen, spieren en klieren, zenuwstelsel en hormoonstelsel betrokken zijn bij het functioneren flesje van het lichaam -aangepast aan de omgeving- en daarbij verbanden leggen tussen de verschillende organisatieniveaus. Benodigde voorkennis uit onderbouw: Benodigde voorkennis uit subdomein E5: bouw en functie van celmembraan met receptoreiwitten; transport door membraan, osmose, diffusie, actief transport. B ouw zenuwstelsel, je moet: de organisatie van het zenuwstelsel kunnen beschrijven aan de hand van een afbeelding van de macroscopische bouw. De werking van zintuigen, zenuwstelsel en spieren kunnen beschrijven en hun onderlinge relatie uitleggen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van verstrekte informatie over de bouw. Gebruik binas of biodata, overzicht zenuwstelsel (. Ipad door indeling op grond van ligging, centraal zenuwstelsel. Hersenen, grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam, ruggenmerg. Perifeer zenuwstelsel ( "aan de buitenkant zenuwen, bevatten uitlopers van zenuwcellen. Sensorische zenuwcel, motorische zenuwcellen. Indeling op grond van werking, animale zenuwstelsel, regelt vooral de bewuste reacties en de reflexen.

Bouw hersenen
Rated 4/5 based on 619 reviews
SHARE

bouw hersenen Onago, Mon, May, 14, 2018

Belangrijk is dat de plaatjes steeds in een bepaald onderdeel van elkaar verschillen en voor het overige precies gelijk zijn. Zo ontstaat de illusie van beweging tegen een statische achtergrond. Onze hersenen houden elk beeld een fractie van een seconde vast en leggen de nieuwe voorstelling over de vorige.

bouw hersenen Etohyrub, Mon, May, 14, 2018

Hieronder de uitleg van bewegende plaatjes oftewel animaties, wat zijn animatieplaatjes? Webpaginas danken hun dynamische karakter voor een belangrijk deel aan animaties. Een animatie (of motion graphic) is een simulatie van beweging door het snel achter elkaar tonen van een serie afbeeldingen (frames) die elk een afzonderlijke fase van de beweging laten zien.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: